Onbonelle FSC-sertifikaatti 5.1.2016

Woodcast-tuotteille on myönnetty FSC®-sertifikaatti 5.1.2016. Onbonen saama sertifikaatti koskee kaikki Woodcast- ja Woodcast Solid -tuotteita. FSC-sertifiointi takaa, että FSC-merkityt tuotteet tulevat hyvin hoidetuista metsistä, jotka tuottavat ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. 

Ympäristön kannalta vastuullinen

Ympäristön kannalta vastuullinen ja tarkoituksenmukainen metsänhoito varmistaa, että sekä puunkorjuu että muiden metsätuotteiden hyödyntäminen ylläpitää metsien monimuotoisuutta, tuottavuutta ja ekologisia toimintoja. Vastuullisen metsänhoidon kannalta on myös olennaista, että suojeluarvoiltaan merkittäviä metsiä edistetään ja ylläpidetään.

Yhteiskunnallisesti hyödyllinen

Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito auttaa sekä paikallisia ihmisiä, paikallisyhteisöjä että yhteiskuntaa laajemminkin hyödyntämään metsästä saatavia etuja pitkällä aikavälillä. Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllinen metsänhoito tarjoaa paikallisille ihmisille kannustimia ylläpitää metsävarojaan ja noudattaa pitkäjänteisiä metsänhoitosuunnitelmia. 

Yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti hyödyllisessä metsänhoidossa on tärkeää kunnioittaa työntekijöiden, yhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia.

Taloudellisesti kannattava

Taloudellisesti kannattava metsänhoito tarkoittaa, että metsätalous rakennetaan kestävälle pohjalle. Metsistä hyödytään taloudellisesti, mutta noudattaen vastuullisuutta sekä ekosysteemin että paikallisyhteisöjen näkökulmasta.

Taloudellisesti kannattavassa metsänhoidossa olennaista on myös rakentaa puutuotteiden markkinoita, lisätä tuotteiden arvoa jalostusastetta nostamalla ja luoda tasapuolista hyötyä.

Lue lisää FSC-sertifikaatista >>

Ota meihin yhteyttä!

Toimisto

Onbone Oy
Arkadiankatu 4–6
00100 Helsinki
puh. 050 466 46 42