Vi gör gott tillsammans!

Onbone Oy är ett innovativt finskt företag inom medicinsk teknik. Vi utvecklar och marknadsför innovativa och användarvänliga Woodcast-produkterför ortopediska och traumatologiska behov. Våra Woodcast-produkter kan hittas via lokala Woodcast-distributörer.
 
Kärnan i vårt företag består ett team med entusiastiska toppexperter som strävar efter kontinuerlig förbättring. Vårt omfattande nätverk av samarbetspartner består av sakkunniga, finländska högskolor och sjukhus samt företag som tillhandahåller produkt- och tjänsteutveckling.
 
Tillsammans gör vi gott både för vårdpersonalen och för patienterna!

Ta kontakt med oss!

Byrå

Onbone Oy
Arkadianktu 4–6
FI-00100 Helsinki
FINLAND
Tfn. +358 50 466 46 42